Site Loader
Wydziedziczenie a zachowek warszawa

Wydziedziczenie a zachowek

Czy wydziedziczonej osobie należy się zachowek? Czym w ogóle jest wydziedziczenie i co ono oznacza dla spadkobierców? W tym artykule przedstawiam podstawowe pojęcia, wyjaśniam również czy wydziedziczenie zawsze pozbawia prawa do zachowku. Majątek, który gromadzimy przez całe życie możemy przekazać, po naszej śmierci, dowolnej osobie lub instytucji czy fundacji. Należy w tym celu sporządzić testament. Polskie prawo przewiduje możliwość porządzenia testamentu na wiele sposobów, jednak na potrzeby tego artykułu nie ma potrzeby ich rozróżniać.

Testament

Najczęściej stosowanymi formami testamentu są testament holograficzny, czyli napisany w całości ręcznie przez spadkodawcę oraz testament notarialny. Spadkodawca ma również możliwość sporządzenie testamentu alograficznego w obecności świadków, a w przypadkach szczególnych testament ustny, podróżny czy wojskowy. Każdy z wymienionych rodzajów testamentu zakłada możliwość tzw. wydziedziczenia.

Zachowek

Spadkodawca może przekazać swój majątek dowolnej osobie lub dowolnym osobom. Z definicji tzw. zstępnym, a więc dzieciom, wnukom, prawnukom i dalszym ich dzieciom oraz małżonkowi i rodzicom spadkodawcy należy się jednak zachowek. Zachowek to jest część majątku spadkodawcy, która powinna być im przekazana. Prawo w ten sposób zabezpiecza najbliższa rodzinę przed rozdaniem przez spadkobiercę majątku obcym osobom. Rodzina jest bowiem szczególnym podmiotem prawnym, w ramach którego każdy z jej członków powinien wspierać i pomagać pozostałych. Zachowek jest więc zabezpieczeniem finansowym dla najbliższej rodziny. Spadkodawca sporządzając testament powinien brać więc pod uwagę swoją najbliższa rodzinę i przekazać im majątek odpowiadający co najmniej wartości zachowku.

Zachowek powinien wynosić połowę tego, co dana osoba mogłaby otrzymać od spadkodawcy w przypadku dziedziczenia ustawowego, a więc w sytuacji gdy nie został sporządzony testament. Jeżeli uprawniony do zachowku jest małoletni lub trwale niezdolny do pracy, to przysługuje mu zachowek w wysokości 2/3 wartości tego, co powinien otrzymać w przypadku gdyby nie został sporządzony testament.

Wydziedziczenie

Spadkodawca może w testamencie dokonać wydziedziczenia. Innymi słowy może pozbawić zstępnych, m.in. małżonka i rodziców prawa do zachowku. Może tego dokonać tylko w określonych przypadkach, np.  gdy uprawniony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Aby skutecznie dokonać wydziedziczenia spadkodawca musi w testamencie podać jego przyczynę. Spadkodawca powinien jak najdokładniej przedstawić powód wydziedziczenia, a najlepiej byłoby gdyby wskazał konkretne przykłady zachowań, które jego zdaniem uzasadniają taką decyzję. Warto również pamiętać, że pominięcie w testamencie zstępnych, małżonka i rodziców nie pozbawia ich prawa do zachowku. Dopiero osoba wydziedziczona nie ma prawa do zachowku i tym samym nawet do części spadku.W przypadku wątpliwości z Państwa strony, co do zachowku lub innych spraw związanych z dziedziczeniem polecam Państwu skorzystanie z pomocy prawnika.

Maciej Myszko