Alimenty rozumiemy prawnie jako obowiązek dostarczania środków na utrzymanie (głównie pieniędzy), a także środków wychowania, czyli własnej pracy. W przypadku utrzymania dzieci każde z rodziców ma taki sam obowiązek zapewniania pieniędzy, a także wykonywania własnej pracy. Obowiązek ten powinien być przez nich wykonywany w równomiernej proporcji. Niestety, zdarza się, że jeden z rodziców nie wypełnia tego obowiązku. W takim przypadku konieczne może okazać się skierowanie sprawy do Sądu w celu uzyskania wyroku w sprawie o alimenty. W trakcie sprawy Sąd zbada, który rodzic nie wypełnia swojego obowiązku alimentacyjnego, a także nakaże wykonywać go w odpowiedni sposób.