Rodzina ma prawo kontaktować się z dziećmi. Rodzina, a więc nie tylko rodzice dzieci, ale także na przykład ich dziadkowie, bracia. Kontakty takie mogą odbywać się w czasie spotkań, rozmów telefonicznych, internetowych lub w innej formie, która to umożliwia.  Pozwala to na budowanie więzi między członkami rodziny, a często także na wspieraniu jej najmłodszych członków. Zdarza się, że osoba u której dzieci przebywają uniemożliwia taki kontakt. Możliwe jest w takim przypadku wystąpienie do Sądu w celu uzyskania orzeczenia sądu regulującego kontakty z dziećmi.