Poradniki znajdujące się poniżej mają pomóc osobom, które same decydują się na skierowanie sprawy do sądu. Na ich podstawie można przygotować odpowiednie pismo rozpoczynające postępowanie sądowe. Poradniki zostały przygotowane w ramach Edukacji Prawnej wykonywanej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Alimenty
Poradnik zawiera wzór pozwu o alimenty dla dziecka oraz opis jego poszczególnych elementów.

Kontakty z dzieckiem
Poradnik zawiera wzór wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem oraz opis jego poszczególnych elementów.

Ubezwłasnowolnienie
Poradnik zawiera wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie oraz opis jego poszczególnych elementów.