Nie wszystkie małżeństwa są w stanie przetrwać do końca życia małżonków. Gdy więzy małżeńskie ulegają zerwaniu, małżeństwo można prawnie rozwiązać. Może to nastąpić przez rozwód lub separację. W przypadku orzeczenia rozwodu małżonkowie mogą zawrzeć nowy związek małżeński – w przypadku separacji takiej możliwości nie mają. 

W przypadku orzeczenia separacji małżonkowie na zgodny wniosek mogą za to zażądać także jej zniesienia i przez to powrotu do związku małżeńskiego. W obu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego, w którym Sąd sprawdzi czy ustały więzi małżeńskie i zabezpieczy potrzeby dzieci małżonków.