Sprawy spadkowe to sprawy dotyczące rzeczy, wartości niematerialnych czy pieniędzy, które zostają po nas i naszych bliskich po śmierci. Każdy z nas gromadzi bowiem majątek, który po naszej śmierci nazywany jest spadkiem. Ten spadek jest przekazywany w odpowiedni sposób naszym spadkobiercom. Ten właśnie “odpowiedni” sposób reguluje prawo spadkowe. Możliwe jest rozdzielenie spadku w sposób zwany potocznie „zgodnie z ustawą” lub poprzez testament. W testamencie możemy sami zadecydować kto i jaką część naszego spadku powinien otrzymać. Testament jest również ograniczony przepisami prawnymi warto więc zapoznać się z nimi zanim go -sporządzimy.

Po naszej śmierci konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego, które stwierdzi kto i co otrzymuje od nas w spadku. W sytuacji gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do swoich udziałów w spadku, a także nie zgłaszają uwag do testamentu, takie postępowanie może być przeprowadzone u notariusza. Jeśli jednak którykolwiek ze spadkobierców nie zgadza się z wysokością swojego udziału, oczekuje innego podziału lub uważa testament za nieważny –  konieczne jest wtedy przeprowadzenie takiego postępowania przed sądem.

Sprawy spadkowe to w szczególności: