Prawo przewiduje podział spadku w określony sposób. Jeżeli chcecie Państwo żeby podział ten odbył się inaczej, bo np. chcecie ofiarować komuś jakąś szczególną rzecz, możecie sporządzić testament. W testamencie można również pozbawić niektóre osoby możliwości nabycia spadku, jak również dokonać wydziedziczenia. Testament można sporządzić na wiele sposobów np.: pisemnie, w formie aktu notarialnego, poprzez oświadczenie złożone wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Prawo dopuszcza również testamenty szczególne składane w określonych okolicznościach. Każdy z wyżej wymienionych testamentów podlega szczegółowym regulacjom, które określają np. jakie formalności należy spełnić, aby testament był ważny.