W swojej działalności zajmuję się przede wszystkim sprawami rodzinnymi i alimenty warszawa prawnikspadkowymi. Są to dziedziny prawa, które dotyczą ochrony rodziny oraz jej majątku. Swoje doświadczenie zdobyłem podczas prowadzenie własnej kancelarii, a także poprzez świadczenie pomocy w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajdującym się przy ul. Paca 42 w Warszawie. Działalność adwokacką rozpocząłem w 2014 r. po odbyciu trzyletniej aplikacji adwokackiej. Pomoc w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej świadczyłem zaś od 2017r. do końca 2022r.

Jestem również psychoterapeutą Gestalt w trakcie szkolenia.

Sprawy rodzinne, którymi się zajmuję często związane są z przemocą domową, zaniedbywaniem dzieci i rodziny. Współpracuję z psychoterapeutami aby zapewnić Państwu pomoc także pozaprawną. Przeprowadzenie sprawy w sposób dający Państwu największe korzyści jest dla mnie bardzo ważne, jednakże równie ważne jest aby już podczas trwania procesu sądowego Państwa sytuacja życiowa uległa poprawie.

Współpracuję również z Ośrodkiem Wsparcia Rodziny Zastępczej „Port” Towarzystwa Nasz Dom (www.port-naszdom.pl) gdzie świadczę pomoc osobom starającym się o uzyskanie statusu rodziny zastępczej lub osobom, które takie rodziny już prowadzą.

Współpracuję ze stowarzyszeniem „Serduszko dla dzieci” (https://serduszko.org.pl/)gdzie udzielam konsultacji prawnych.

Współpracowałem z Komitetem Ochrony Praw Dziecka (http://www.kopd.pl) i w ramach tej współpracy prowadziłem Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Paca 42 w Warszawie, także Towarzystwem Przyjaciół Dzieci (https://tpd-maz.org.pl/)

Jestem autorem i wykonawcą następujących szkoleń i warsztatów:

  • „Prawo w sieci” prowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjach dla dzieci i młodzieży z ostatnich klas. Warsztaty pozwalają na zapoznanie się z podstawowymi prawami i obowiązkami jakie nabywają uczestnicy w związku z procesem wchodzenia w dorosłość, a także podczas korzystania z Internetu.
  • „Prawo wolontariatu” – zajęcia prowadzone są w celu zaznajomienia osób zainteresowanych wolontariatem z ich prawami i obowiązkami.
  • „Podstawy prawne dla asystentów rodziny”, które prowadzone są w celu przekazania wiedzy i umiejętności korzystania z praw i przestrzegania obowiązków asystentów rodziny oraz osób, którym pomagają asystenci rodziny.
  • „Prawo pracy i upadłość konsumencka” to szkolenie skierowane do osób, które uczestniczyły wcześniej w warsztatach mających na celu doraźną pomoc w powrocie na rynek pracy.
  • „Ubezwłasnowolnienie osoby najbliższej” skierowane do osób, które zajmowały się osobami niepełnosprawnymi wymagającymi opieki. Uczestniczą w nich osoby zajmujące się swoimi dorosłymi dziećmi oraz partnerami.

Jestem autorem poradników, które zostały wykonane w ramach projektu edukacji prawnej.

Alimenty

Kontakty z dzieckiem

Ubezwłasnowolnienie

Upadłość konsumencka – z uwagi na zmianę prawa, poradnik na dzień dzisiejszy nie jest aktualny.