Rodzina jest wyjątkowym tworem prawnym. Sprawy rodzinne to sprawy, które w zgodnej rodzinie załatwiane są w jej kręgu. W idealnej sytuacji jej członkowie mogą liczyć na wzajemne wsparcie i pomoc. Jednak w przypadku, gdy członkowie rodziny nie są zgodni lub nie wykazują chęci pomocy wzajemnej, można poprosić sąd o to aby pomógł rozstrzygnąć ważne dla rodziny kwestie lub zobowiązał poszczególnych jej członków do odpowiedniego wsparcia. Przy czym przez pomoc rozumiemy tu przede wszystkim wsparcie innych członków rodziny poprzez własne staranie, opiekę czy świadczenia pieniężne. Przeprowadzanie spraw przez sądem rodzinnym ma przede wszystkim na celu ochronę najsłabszych członków rodziny oraz zabezpieczenie ich na przyszłość.

Sprawami rodzinnymi są w szczególności: