Zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, należy się tzw. zachowek. Sporządzając testament musimy uwzględnić te osoby i przeznaczyć dla nich określone przez prawo części spadku. W niektórych sytuacjach możliwe jest jednakże dokonanie wydziedziczenia, czyli pozbawienie tych osób zachowku. Można tego dokonać w sytuacji, gdy spadkodawca:

  1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Prawidłowe dokonanie wydziedziczenia pozbawia spadkodawcy prawa do zachowku, a więc pozwala na przekazanie spadku w taki sposób w jaki Państwo byście sobie tego życzyli.